eu2018.bg

20.03.2018

eu2018.bg

Aa participat la sesiunea de lucru dedicată celei de-a doua reuniuni a Grupului comun de control parlamentar specializat al EUROPOL, ce are ca prioritate adoptarea regulamentului de procedură. De asemenea, vor fi dezbătute astăzi cooperarea cu Balcanii de Vest, programul multianual al Agenției precum și alte aspecte specifice subsumate activității acesteia.