Neamț 2020

Nemțenii s-au săturat de sărăcie, de lipsa locurilor de muncă și a perspectivelor și de cel mai dureros lucru dintre toate: plecarea rudelor și a apropiaților la muncă în străinătate. Județul nostru trebuie să se modernizeze!

Acest lucru se va face printr-un proiect integrat de dezvoltare care va viza toată Moldova. Este timpul ca oameni integri, cu viziune și coloană vertebrală să preia conducerea și să facă ceva pentru localitățile lor și pentru județul lor. Echipa PNL a pregătit proiectul de dezvoltare “Neamț 2020: prosperitate pentru nemțeni!” dar, pentru ca acesta să fie pus în practică, este nevoie de votul dumneavoastră.

Prioritatea centrală a proiectului este construcția autostrăzii care să lege Moldova de Transilvania. Ne dorim ca centenarul Marii Unirii, din 2018, să găsească Moldova unită de Transilvania prin acest mijloc de acces, care va transforma în bine situația întregului județ, mărindu-i atractivitatea pentru investitori. În anii care urmează, valorizarea culturii și punerea în valoare a potențialului turistic vor fi obiective prioritare ale Consiliului Județean. Satul nemțean, al cărui potențial agricol și turistic e fantastic, va aduce beneficii tuturor locuitorilor și nu doar câtorva.

Administrația PNL va propune o dezvoltare bine structurată și posibilă în locul stagnării și amăgirilor PSD date de veșnicile și perimatele pomeni sociale, fără performanță și fără viitor. În echipă cu primarii liberali, vom construi un Neamț modern în care să renască industria de altă dată de la Săvinești și Roman. Iar exemplele bune date de Piatra Neamț și Roman vor fi multiplicate și în Târgu Neamț și Bicaz printr-o administrație liberală, care garantează că investitorii vor găsi uși deschise pentru crearea locurilor de muncă. Județul nostru are nevoie de un sistem de sănătate normal și eficient, de dispensare și spitale, de condiții bune de trai pentru tineri, adulți și pensionari, de proiecte prin care să îi aducem pe tineri înapoi lângă părinți și bunici, precum și de multe alte lucruri pe care le veți găsi descrise în paginile următoare.

Fiecare leu cheltuit de Consiliul Județean e un leu al nemțenilor și trebuie cheltuit în interesul dumneavoastră și cu gândul la generațiile următoare. Cum se poate reforma județul dacă reprezentanții săi sunt aleși pe alte criterii decât cele ale competenței? De aceea este nevoie ca în administrație să ajungă oameni corecți și integri, care să-și folosească energia și inteligența pentru binele nostru comun. Aceasta este menirea noastră. Avem o echipă puternică, frumoasă, în care îmbinăm tinerețea cu experiența. Pe toți membrii echipei PNL ne unește un lucru: credem că în 2020 județul nostru trebuie să redevină un punct de reper în România prin belșugul său. Rostul nostru este să ne punem toată energia și priceperea în slujba acestui proiect.

 

Infrastructură mai bună – calea spre belșug

 • 118 kilometri de autostradă trebuie să lege județul Neamț de Europa. În acest moment zona Moldovei are zero kilometri de autostradă din totalul de 747 de kilometri, câți există în România. Condițiile proaste ale drumurilor și căilor ferate din județ, precum și absența autostrăzii Ardeal-Moldova duc la evitarea județului de către investitori și, implicit, la subdezvoltare, iar tinerii sunt aproape obligați să plece la muncă în străinătate. Autostrada ar fi motorul dezvoltării economice a întregii regiunii, însă a fost lăsată nefinanțată de către PSD în Master Planul General de Transporturi. În acel document, autostrada Târgu Mureș-Iași e singura autostrada "fazată", adică în doi paşi: întâi drum expres, apoi transformată în autostradă. Dar Moldova nu este o provincie de mâna a doua, unde autostrada să fie făcută de mântuială, încet și în etape multe! PNL Neamț își asumă misiunea de a convinge autoritățile centrale, neprecupețind nicio energie pentru ca autostrada să devină realitate.
 • Drumuri și căi ferate de calitate superioară. Calitatea drumurilor (în special cel către Izvoare) și a căilor ferate din județ trebuie îmbunătățite urgent. Până la finalizarea autostrăzii, acestea reprezintă infrastructura aflată la dispoziția noastră, iar nivelul actual este de nepermis pentru un județ precum Neamțul.  În județul nostru rețeaua de drumuri publice județene este constituită dintr-un număr de 45 de drumuri cu o lungime totală de 727 km, din care o treime sunt pietruiți, nemodernizați, cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de structura rutieră îmbătrânită și ieșită din perioada normală de funcționare (circa 60%), cât și traficul de mare tonaj, în continuă creștere pe marea majoritate a acestora. E nevoie de un Master Plan județean pentru drumurile județene și comunale, o strategie bine definită care să conțină ținte anuale și care să ia în calcul prioritățile noastre, ale nemțenilor! Județul Neamt trebuie să devină în următorii 4 ani o destinație pentru investiții în turism, în activități economice cu specificitate locală, să abordeze cu viziune modernă și curaj proiecte de dezvoltare socio-economică adaptate realităților zonei. Toate localitățile din județ vor fi conectate la rețeaua de drumuri județene, naționale sau europene nu numai prin finanțare locală ci și prin fonduri UE. Prioritare vor fi drumurile care fac legătura cu județele învecinate precum și drumurile înspre mănăstirile din Neamț, ceea ce va ajuta la dezvoltarea turismului ecumenic (mai multe detalii la capitolul 7). Avem în vedere de asemenea traseul axial dintre Izvorul Muntelui și Durău, acesta urmând să fie modernizat. În partea vestică a județului, transportul lemnelor va afecta calitatea drumurilor, chiar dacă vor fi reparate, fiind în consecință nevoie de o atenție sporită în ce privește contractul de întreținere, pentru că din cauza tonajului mare drumul se va strica mult mai repede decât în mod normal.
 • Extinderea rețelelor de utilități. Primul obiectiv este modernizarea cu fonduri europene a rețelei de furnizare de apă. Vom urmări, de asemenea, îmbunătățirea calității serviciilor APASERV (societate la care Consiliul Județean este acționar) la prețuri cât mai mici pentru consumatori.

 

Locuri de muncă – reindustrializare și progres

Politica noastră în domeniul muncii este: cine vrea să muncească în judeţul nostru trebuie să aibă posibilitatea să facă asta fără să plece din Neamț. Ajutoarele sociale nu rezolvă problema, ci doar o ascund. Soluția reală constă în crearea de condiții pentru ca oamenii să poată munci și să-și poată vedea răsplătite eforturile. Pentru ca acest lucru să se întâmple, susţinem corelarea politicilor din domeniul educaţiei cu nevoile economiei și cererile pieţei muncii.

Concret, PNL Neamț va acționa în următoarele direcții:

 • înființarea de departamente (la nivelul CJ, dar și local) pentru relația cu mediul de afaceri. Vom demara, de asemenea, dezbateri pentru elaborarea unei strategii județene de acordare a facilităților fiscale, altele decât cele menționate în capitolul următor
 • adaptarea cursurilor de calificare ale Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă la necesitățile economiei nemțene, în special în industria ușoară, industria lemnului, agricultură și turism
 • alocarea de fonduri pentru calificarea muncitorilor la locul de muncă
 • organizarea de târguri pentru produsele locale, dedicate exclusiv agenților economici din Neamț
 • dezvoltarea unui parteneriat cu mediul de afaceri prin: asociații profesionale de ramură, Camera de Comerț și Industrie, structuri asociative gen clustere, alte organizații patronale pentru dezvoltarea obiectivelor cerute de întreprinzătorii nemțeni ca parcuri industriale, centre de afaceri și centre expoziționale, dezvoltarea unei industrii de târguri și expoziții pentru promovarea produselor industriei nemțene și aducerea în zonă a altor investitori
 • reindustrializarea județului printr-un parteneriat public–privat pentru crearea a trei parcuri industriale în zonele Săvinești, Roman și Târgu Neamț. În acest sens se pot folosi surse de energie regenerabile, finanțate de Uniunea Europeană
 • dezvoltarea unor incubatoare de afaceri; susținerea dezvoltării IMM-urilor la nivel local prin crearea de oportunități pentru întreprinzătorii locali, îndeosebi în domeniile prelucrarea lemnului, industria textilă şi cea alimentară
 • atragerea în municipiile din județ a unor investițiilor de tip SMART (industrii cu valoare adăugată mare, precum IT&C) cu efecte pe termen mediu și lung
 • dezvoltarea surselor de energie alternativă prin cogenerare din biomasă - resturi vegetale din exploatări forestiere și agricultură 

Dar asta nu e tot. Doi nemțeni din trei locuiesc în mediul rural, care este dominat de sărăcie. Administrația fără viziune, lipsa colaborării între Consiliul Județean, primarii de municipii sau orașe și primarii de comune e una din cauzele principale. PNL Neamț crede că renașterea satului nemțean se poate face cu ajutorul zonelor metropolitane din jurul municipiilor și orașelor. Fie că vorbim de Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț sau Bicaz, avem în jurul acestor orașe un număr important de comune a căror existență este strâns legată de oraș. Zonele metropolitane au nevoie de o viziune unitară de dezvoltare care să se transpună în proiecte comune, folositoare atât locuitorilor din municipiu, cât și celor din comunele adiacente.

Avem doi primari PNL, domnii Chitic și Leoreanu, la Piatra Neamț și respectiv la Roman, care și-au demonstrat capacitatea de a dezvolta municipiile pe care le administrează. Aprecierea de care au parte în aceste comunități ne face să credem că viziunea și determinarea lor de a dezvolta localitățile trebuie multiplicată în tot județul. Ar fi de bun augur pentru comunitățile din jurul acestor două municipii să aibă o administrație liberală după alegerile locale. Alegerea candidaților PNL în toate aceste comune va însemna o cooperare bună cu primarul liberal al municipiului și cu primarii celorlalte comune, adică dezvoltare și locuri de muncă printr-un efort comun.

 

Educaţie mai bună pentru toţi copiii județului

Copiii și tinerii bine pregătiți azi vor avea locuri de muncă bine plătite mâine. Pentru a atinge acest obiectiv, noi, echipa PNL, ne vom concentra asupra următoarelor ținte de parcurs:

 • Adaptarea sistemului de învățământ din Neamț la piața muncii. În cooperare cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, avem în vedere schimbarea profilului liceelor – acolo unde e cazul – astfel încât acestea să producă meseriași pricepuți, cu șanse mari de a-și câștiga traiul pe piața muncii. Industria din Neamț are nevoie de textiliști, mecanici de întreținere și prelucrători în industria lemnului, operatori chimiști, iar agricultura de mecanizatori agricoli.
 • Introducerea în județ a învățământului profesional de tip dual.
 • Reorganizarea centrului de excelență pentru elevi de la Piatra Neamț, astfel încât acesta să devină și mai performant decât este în prezent. Cele trei direcții principale vor fi: să servească nevoilor elevilor, să susțină calitatea în educație și să le ofere elevilor implicați un alt set de oportunități decât cele la care ar avea acces în mod tradițional. 
 • Consiliul Județean va organiza Gala anuală a Excelenței în Educație, unde vor fi invitați profesorii de prestigiu, elevii merituoși și oamenii de afaceri care susțin învățământul nemțean.
 • Crearea de oportunități egale pentru copiii din mediul rural printr-un program județean de facilitare a accesului la educație de calitate. Consiliul Județean va finanța naveta pentru copiii merituoși din sate, astfel încât ei să poată învăța la școlile din orașele apropiate. Pentru cei care sunt la finalul gimnaziului și au rezultate bune la învățătură, vom înființa clase în regim de internat la liceele prestigioase din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț.
 • Înființarea de școli profesionale în comunele mari (în fiecare zonă a județului), precum și de grădinițe.
 • Prin colaborare cu primăriile atragerea de profesori spre mediul rural, prin dezvoltarea unor programe de susținere a dascălilor.
 • Dezvoltarea de filiale ale unor facultăți tehnice cerute de nevoia de formare profesională locală. Acest lucru, cuplat cu măsurile luate pentru dezvoltarea economiei din municipiu și din comunele apropiate, va mări considerabil șansele ca tinerii din oraș și din județ să rămână aici, pe locuri de muncă bine plătite, în loc să părăsească Neamțul sau țara.
 • Dezvoltarea unui centru de excelență IT, în colaborare cu mediul academic și de cercetare aplicată.
 • Îmbunătățirea dotării și diversificarea programului pentru copiii din școlile speciale.

 

Sistemul de sănătate – eficient și rapid

Judeţul nostru este al patrulea ca populaţie din regiunea Nord – Est, dar dispune de numai 6 spitale, ce deservesc 470.766 de locuitori. Unul din spitale - cel din Roman - deservește și locuitorii unor comune din alte județe: Bacău, Vaslui și Iași. Iar două din acestea sunt pentru pacienții cu probleme respiratorii respectiv psihiatrice, în timp ce dificultățile medicale cu care se confruntă marea majoritatea a nemțenilor sunt cu totul altele.

Ce vom face?

 • Elaborăm o strategie de dezvoltare pentru spitalul aflat în subordinea Consiliului Județean, strategie corelată cu nevoile populației care va fi supusă dezbaterii publice.
 • Îmbunătățim dotarea spitalelor. Problemele sunt clare și la fel de clare sunt și soluțiile: la Roman, de exemplu, prioritățile sunt dotarea în domeniul neonatal (incubatoare pentru nou-născuți atât pentru tratament, cât și pentru transport în caz de urgență), chirurgical (echipament pentru laparoscopie și intervenții minim-invazive), dotarea blocurilor operatorii cu instalații de sterilizare a aerului și aparate de anestezie, un sistem de chemare de urgență a personalului medical (nurse call) și un nou centru imagistic și de investigații de înaltă performanță cu dotări diverse (RMN/rezonanță magnetică, C.T./computer tomograf, ECO/ecografie etc.).
 • Atragem medici în județ. În unele cazuri, măsurile ce trebuie luate sunt simple. La Târgu Neamț, pentru că spitalul nu posedă o rezervă de apă sau un lift, rangul oficial al spitalului este 4, ceea ce nu permite o salarizare pe măsură. De aceea, medicii refuză să vină să lucreze în acest spital și oraș.
 • Vom asigura o calitate mai bună sistemului de urgențe. Numărul cererilor pentru prim ajutor / asistență medicală de urgență la nivel de județ e în creștere: 7254 în 2014 și 7511 în 2015. Vom readuce la Roman ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, care a fost în mod eronat retrasă într-un garaj prin decizia birocraților de la București.
 • Vom îmbunătăți accesul la urgențele din zona de munte a județului. Pentru acest scop vom aduce la Bicaz un elicopter SMURD cu toate utilitățile aferente.

 

 

Agricultură de calitate, silvicultură performantă și dezvoltarea satului nemţean

 • Dezvoltarea agriculturii ecologice. Doar 21 de ferme au solicitat ajutorul de stat pentru agricultura ecologică in 2013 în Neamț din cele câteva mii existente. Vom dezvolta programe astfel încât fermierii nemțeni să afle cum pot să acceseze fondurile necesare.
 • Programe și cursuri prin care agricultorii să primească informații pentru noi oportunități, precum creșterea lavandei în zona mai rece a județului.
 • Relansarea cultivării de pomi fructiferi (de exemplu meri) și încurajarea dezvoltării serelor.
 • Dezvoltarea industriei alimentare.
 • Coordonarea eforturilor de creștere a animalelor, prin realizarea unui microcentru de selecție și adaptare a unor rase specifice zonei.
 • Folosirea intensivă, dar fără secătuirea naturii, a zonelor de pășune și producție agricolă.
 • Sprijinirea înființării unor mini-întreprinderi pentru procesarea produselor locale, a unor depozite pentru păstrarea lor și a punctelor de vânzare.
 • Sprijin pentru tinerii fermieri și microferme pentru promovarea și desfacerea produselor proprii, pe noi piețe, cu prețuri corecte.
 • Diversificarea activității economice din ferme prin proiecte de valorificare integrată a produselor și subproduselor din fiecare tip de activitate.
 • În ceea ce privește silvicultura, avem în vedere programe de împăduriri și de creare de perdele forestiere pentru drumuri, terenuri și suprafețe agricole.
 • Împădurirea cu prioritate a suprafețelor de teren degradate din proximitatea localităților.

 

Cultură și patrimoniu – să știe toată România cât de bogat e sufletul Neamțului!

Avem în vedere următoarele:

 • Proiectul „Tradiția - drumul spre prosperitate și modernitate în satul nemțean”. Scopul urmărit este revitalizarea meșteșugurilor tradiționale din satele nemțene, pentru a crea puncte de interes în zonă, pentru a genera posibilități de câștig financiar. Exemplul Viscri din Ardeal este elocvent. S-ar crea și locuri de muncă care nu necesită o pregătire foarte intensă, dar care pot fi aducătoare de venituri, contribuind și la menținerea tinerilor în zonă. Pentru că o asemenea activitate fără desfacere și promovare coordonată nu ar putea exista, Consiliul Județean se va ocupa, prin structurile pe care le are deja, de aspectele organizatorice și de accesarea de fonduri, precum și de punerea la punct a cursurilor de pregătire ce vor fi organizate chiar în zonele respective.
 • Construirea sau, în funcție de situație, refacerea căminelor culturale din mediul rural. Prin parteneriat cu Consiliul Județean trupe de teatru ar putea organiza în aceste locații ateliere de creație sau spectacole pentru copii.
 • Elaborarea de trasee culturale la nivel de județ și, în unele cazuri, prin colaborare cu județele învecinate, pe modelul "Drumului Vinului". Exemple de concepte pentru asemenea trasee: (viața și personalitatea lui) Ion Creangă, Calistrat Hogaș, Victor Brauner etc. Vom da atenție în special utilizării Casei Celibidache din Roman.

 

Neamț – un județ turistic

Avem aer curat, priveliști frumoase și o cultură demnă de respect. Potențialul nostru turistic este semnificativ - e nevoie doar de bunăvoință și hotărâre. Planul nostru este să atragem fonduri europene pentru valorificarea potențialul turistic al județului punând accentul pe:

 • Turismul montan în zona zona Bicaz-Ceahlău-munţii Hăşmaş, precum și rezervaţia naturală Cheile Bicazului-Hăşmaş. Acesta este un potențial pe care putem și merităm să-l utilizăm. De asemenea, în cooperare cu primarul municipiului Piatra Neamț, vom găsi o modalitate de finanțare care să crească atractivitatea turistică a masivului Cozla, prin investiții ce vor permite desfășurarea de activități și în afara sezonului rece (carusel montan, parc de distracții etc.).
 • Vom susține atragerea de investitori în vederea modernizării și dezvoltării stațiunii montane Durău pentru a deveni o perlă a turismului în Moldova, într-un parteneriat direct Consiliu Județean - primării - mediul privat.
 • Turismul balnear: stațiunile Balțățești, Negulești și Oglinzi, care pe baza unor investiții reduse ca amploare pot aduce mulți turiști în Neamț.
 • Turismul pentru sporturi extreme (rafting pe râul Bistriţa, schi nautic, surfing şi hidroscuter pe Lacul Izvorul Muntelui, trasee montane de ciclocros) și echitaţie în comuna Timişeşti. Extinderea și îmbunătățirea traseelor de off-road racing (condus autovehicule sau motociclete pe drumuri neasfaltate/accidentate). Această ultimă direcție permite atragerea turiștilor străini cu putere mare de cumpărare, sumele necesare pentru achiziționarea respectivelor mijloace de transport fiind semnificative.  Traseul axial dintre Izvorul Muntelui și Durău, care va fi îmbunătățit, va juca un rol semnificativ în viitorul turismului din județ.
 • Turismul istoric, prin promovarea intensă în țară și în străinătate a Cetății Neamțului, în special a Festivalului de Artă Medievală și a Festivalului Național de Lăută.
 • Turismul ecumenic, folosind în acest sens patrimoniul valoros al județului (mânăstirile Pângărați, Sihăstrie, Petru Vodă, Tazlău, Durău, Neamț, Secu, Văratic, Horaița, Sihăstrie, Bistrița, Agapia și Războieni, Catedrala Episcopală Roman, etc.)
 • Realizarea prin intermediul Asociației de Dezvoltarea si Promovarea Turismului Neamț și a Camerei de Comerț și Industrie Neamț a unui program în care să fie centralizate toate evenimentele din județ pe care firmele sa-l acceseze și să-l pună la dispoziția turiștilor. 

În toate aceste domenii Consiliul Județean va coopera cu investitorii pentru promovare, asigurarea de facilități și pregătirea forței de muncă necesare.

 

Administraţie locală în interesul cetăţeanului!

Valorile noastre sunt:

 • O viziune coerentă privind dezvoltarea pe termen lung a județului. Echipa liberală va susține înființarea unui Consiliu Consultativ format din reprezentanți ai administrației locale, ai mediului de afaceri și ai cultelor recunoscute de lege, precum și ai Agenției de Dezvoltare Nord-Est pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Neamt și a Moldovei.
 • Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea locală a comunităților. Consiliul Județean va susține realizarea unor sesiuni de pregătire pentru primarii de comune, astfel încât aceștia să poată încuraja antreprenoriatul pe baza resurselor financiare care pot fi atrase de la Uniunea Europeană.
 • Cooperarea cu societatea civilă, în special mărirea fondurilor alocate acesteia pe baza legii nr. 350/2005, astfel încât ONG-urile, asociațiile și fundațiile din județ să poată răspunde nevoilor comunității.
 • Cinste și corectudine. Nu vor mai exista licitații "cu dedicație" pentru o firmă sau alta. Liniile de finanțare pentru un contract se vor deschide imediat după semnarea lui.
 • Transparență. Consiliul Județean nu va prezenta publicului doar proiectele de buget (pentru dezbatere și informare), ci și execuția bugetară și relațiile contractuale ale administrației publice cu firmele private. Transparența va fi totală, pentru ca nemțenii să poată evalua singuri corectitudinea licitațiilor și modul de alocare a banului public.
 • Aducerea deciziilor cât mai aproape de beneficiari, care trebuie să fie informați și consultați asupra modului de gestionare al resurselor publice de către autorități. În urma dialogului dintre autorități și cetățeni, în măsura posibilităților, sugestiile acestora vor fi integrate în programele de la nivel de primărie sau CJ, urmărindu-se astfel satisfacerea nevoilor comunităților locale.
 • Debirocratizarea activității instituțiilor din județ, prin reducerea numărului de avize și documente necesare pentru desfășurarea activităților sociale sau economice din județ, în conformitate cu prevederile legale.
 • Instituirea indicatorilor de performanță în administrația publică, astfel încât să existe o evidență clară cu privire la eficiența serviciilor oferite. De asemenea, vom reduce cât de mult ne stă în putință numărul avizelor necesare, simplificând relația dintre contractori și Consiliul Județean și înlesnind implementarea facilă a proiectelor. Vom îmbunătăți funcția de îndrumare a instituțiilor care autorizează activitățile firmelor sau a celor care le controlează. Orice control general sau tematic la sediul sau la punctele de lucru ale firmelor trebuie sa se încheie cu recomandarea expresă și clară a ceea ce trebuie făcut ca activitatea firmei controlate să fie desfășurată în deplină legalitate. Toate instituțiile implicate vor realiza broșuri tematice, practice și foarte explicite astfel încât să le fie foarte ușor tuturor administratorilor, indiferent de nivelul lor de pregătire profesională să pună în practică legea.


Suntem un județ puternic, cu oameni vrednici și harnici. E nevoie să facem pasul înainte de care e nevoie pentru ca toate calitățile nemțenilor să le aducă bunăstare și un trai mai mult decât mulțumitor. Împreună suntem o echipă vrednică, care va aduce bunăstarea nemțenilor!