În parohia romano-catolică „Sfântul Iosif Muncitorul” din Buruienești, la Ziua Tineretului la nivel diecezan